27.10.2021 02:09
World Series
Houston Astros
Astros
HOU
Houston Astros
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2:6
0:20:10:21:00:00:00:01:10:0
6
2
1
2
0
0
0
0
1
0
Atlanta Braves
ATL
Braves
Atlanta Braves
28.10.2021 02:09
World Series
Houston Astros
Astros
HOU
Houston Astros
7
1
4
0
0
0
1
1
0
0
7:2
1:04:10:00:00:11:01:00:00:0
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
Atlanta Braves
ATL
Braves
Atlanta Braves
30.10.2021 02:09
World Series
Atlanta Braves
Braves
ATL
Atlanta Braves
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2:0
0:00:01:00:00:00:00:01:00:0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Houston Astros
HOU
Astros
Houston Astros
31.10.2021 02:09
World Series
Atlanta Braves
Braves
ATL
Atlanta Braves
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
3:2
0:10:00:00:10:01:02:00:00:0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
Houston Astros
HOU
Astros
Houston Astros
01.11.2021 01:15
World Series
Atlanta Braves
Braves
ATL
Atlanta Braves
5
4
0
1
0
0
0
0
0
0
5:9
4:00:21:20:00:30:00:10:10:0
9
0
2
2
0
3
0
1
1
0
Houston Astros
HOU
Astros
Houston Astros
03.11.2021 01:09
World Series
Houston Astros
Astros
HOU
Houston Astros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0:7
0:00:00:30:00:30:00:10:00:0
7
0
0
3
0
3
0
1
0
0
Atlanta Braves
ATL
Braves
Atlanta Braves